Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden omschrijven elkaars rechten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen blij naar huis gaat, dus ook als je ergens tegenaan loopt. Overal is een oplossing voor!

Artikel 1: Definities

Lid: De consument die een overeenkomst met de Boutique Gym LUCIE heeft afgesloten.
Boutique Gym: Het gebouw, met de naam LUCIE, waar faciliteiten aangeboden worden aan het lid. Locatie: Weena 101-103, Rotterdam. Het betreft een besloten venootschap ingeschreven in het handelsregister onder nummer; 74296310.
App: De applicatie die gebruikt wordt door LUCIE om je aan te melden, informatie te vinden en betalingen te verwerken.
Membership: het lidmaatschap wat het lid overeenkomt met LUCIE

Artikel 2: Algemeen

 1. Ieder lid van LUCIE is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en moet zich houden aan de huisregels.
 2. LUCIE kan de algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De leden kunnen dit lezen op de website.

Artikel 3 Het aanbod

 1. LUCIE geeft een omschrijving van het soort membership op de website. Het aanbod is geldig op de aangegeven termijn die LUCIE aangeeft.

Artikel 4 Membership

 1. Jouw membership is geldig wanneer je de overeenkomst via de app accepteert.
 2. LUCIE mag leden weigeren bij een ledenstop of wanneer gedrag en/of uitingen niet in lijn zijn met de normen en waarden binnen de LUCIE bedrijfsvoering.
 3. Een lid heeft 14 kalenderdagen bedenktijd na acceptatie van de overeenkomst. Hij/zij kan dan de overeenkomst kosteloos herroepen, maar betaald wel voor de al afgenomen diensten. Zegt een lid binnen de bedenktijd op, dan moet het welkomstcadeau ingeleverd worden.
 4. Het membership is persoonsgebonden, het lid ontvangt een toegangspas. Bij verlies van de pas, betaalt het lid 10 euro voor een nieuwe pas.
 5. Indien een lid wenst over te stappen van membership (waarbij de nieuwe membership in prijs gelijk of hoger is), kan er overgestapt worden met ingang van de eerst volgende betalingsperiode. 
 6. Een lid moet minimaal 15 jaar of ouder zijn om lid te worden van LUCIE. Leden die tussen de 15 en 18 jaar zijn, hebben toestemming nodig van een ouder of voogd.
 7. Tussentijdse wijzigingen in persoonsgegevens moet het lid via de app doorgegeven.
 8. Wangedrag, overtreding van de huisregels en wanbetaling geeft LUCIE het recht om toegang tot de Boutique Gym te ontzeggen. LUCIE betaalt het resterende bedrag van het abonnement in deze gevallen niet terug.

Artikel 5: Duur en beëindiging

 1. Het membership kent verschillende abonnementsduren:

Groeplessen; dagpas (1 dag), vast (1 jaar) en flexibel (per 4 weken opzegbaar).

Dagpas: toegang tot de Boutique gym op 1 dag, geen opzegtermijn

Vast: na 1 jaar kan een lid per maand op elke gewenste dag via deze link opzeggen. De opzegtermijn is 30 dagen.

Flexibel: na 1 maand kan een lid op elke gewenste dag via deze link opzeggen. De opzegtermijn is 30 dagen.

Lidmaatschapsovereenkomst wordt vastgelegd en per periode van vier (4) weken zal worden gefactureerd;

Personal training (uur en 10 ritten)

Per uur; toegang tot de personaltrainruimten voor de duur van 1 uur, geen opzegtermijn

10-rittenkaart; toegang tot de personaltrainruimten voor de duur van 10 x 1 uur, geen opzegtermijn

 1. Wanneer het lid de overeenkomst niet na de duur van de overeenkomst opzegt, dan loopt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd door.
 2. Het lid mag de overeenkomst, met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen, tijdens de overeenkomst, wanneer:
 • het lid kan aantonen dat hij/zij een ander woonadres heeft (buiten een straal van 60 kilometer).
 • het lid een aantoonbare (door middel van een medische verklaring) blessure of ziekte  heeft en het onmogelijk is geworden gebruik te maken van de faciliteiten.

Artikel 6: Toegang en openingstijden

 1. De faciliteiten van LUCIE (met uitzondering van de receptie en lounge) zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. LUCIE behoudt zich het recht voor om een lid de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen.
 2. Een lid moet elk bezoek aan de faciliteiten (grote zaal en personaltrainingsruimten) van LUCIE registreren door middel van het scannen van de toegangspas.
 3. Een toegangspas is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. De faciliteiten en groepslessen van LUCIE zijn toegankelijk gedurende de openingstijden zoals van tijd tot tijd weergegeven op www.joinlucie.com
 5. LUCIE heeft het recht om tussentijdse wijzigingen in het rooster, faciliteiten en de openingstijden aan te brengen. Bij ziekte van een trainer dan probeert LUCIE te allen tijde vervanging te regelen of een inhaal moment.
 6. LUCIE werkt met inschrijvingen op lessen. Het lid dienst zich via de app aan te melden om de aangeboden les te volgen. Als het lid zich niet aanmeldt, geeft LUCIE geen garantie op deelname aan de betreffende les.
 7. Als het lid de deelname wil annuleren, dan kan dit tot 24 uur van tevoren voordat de les start.

Artikel 7: Contributie

 1. LUCIE hanteert een inschrijfbedrag van maximaal 20 euro. Bij herinschrijving wordt dit nogmaals in rekening gebracht.
 2. Contributie gaat via automatische incasso, 1 maand van tevoren.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft het lid 2 weken om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. LUCIE brengt het lid via de app op de hoogte van de betalingsachterstand.

Wanneer het verschuldigde bedrag na de waarschuwing alsnog niet is voldaan, heeft LUCIE het recht de overeenkomst van het lid op te zeggen. Zie ook Artikel 4.7. Of LUCIE kan een incassobureau inschakelen.

 1. LUCIE kan de contributie tijdens de duur van het lidmaatschap wijzigen. Dit maakt LUCIE binnen 4 weken bekend. Het lid heeft in dit geval recht om binnen 4 weken de overeenkomst te ontbinden.
 2. LUCIE indexeert eenmaal per jaar de tarieven op basis van de inflatiegegevens. Het inflatiepercentage is gebaseerd op het consumenten prijsindexcijfer (CPI) dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 3. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen achteraf geen rechten meer worden ontleend.

Artikel 8: Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. Elk lid maakt voor eigen risico gebruik van de faciliteiten binnen de Boutique Gym . LUCIE en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen of letsel dat opgelopen wordt tijdens het gebruik maken van de faciliteiten.
 2. Het lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade aan de eigendommen van LUCIE.
 3. LUCIE is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen binnen de Boutique Gym.

Artikel 9: Klachten

 1. Het lid dient de klacht binnen vier weken na constatering in te dienen bij LUCIE. Hiervoor kan hij/zij mailen naar: info@joinlucie.com
 2. LUCIE zal de ingediende klacht binnen vier weken (na ontvangst) behandelen.
 3. Wanneer LUCIE en het lid de klacht niet onderling kunnen oplossen, dan kan het lid aankloppen bij de geschillencommissie.
 4. Alle geschillen die ontstaan zijn naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en LUCIE, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Huisregels

THIS IS HOW WE DO IT:

 1. We willen graag weten wie er binnen is. Neem daarom altijd je fitnesspasje mee.
 2. LUCIE loves the healthy stuff: dus geen sigaretten, drank, drugs of doping.   
 3. Berg je spullen op in een locker. Wij zijn niet aansprakelijk bij diefstal of verlies.
 4. Hou rekening met de volgende persoon: laat de douches en wc’s schoon achter.
 5. Gebruik binnensportschoenen in de zaal: wel zo fris.
 6. LUCIE hates mess: leg spullen terug op dezelfde plek.
Lucie Logo

High Intensity Interval Training (HIIT) met de boksdiscipline in een motiverende ‘club’ atmosfeer. Geen vechtpartij maar een coole party! Train op een lekkere beat en boek supersnel resultaat met onze six punches formule.

× WhatsApp