PRIVACY STATEMENT

Verwerken persoonsgegevens
Wanneer je bij ons via de app een lidmaatschap afsluit, vragen we je om een aantal persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren waarvoor je de betreffende gegevens in de app hebt ingevuld.

Op de verwerking van deze gegevens is de wet- en regelgeving (AVG) van toepassing. De gegevens bewaren we nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Dit verschilt per soort persoonsgegevens. Tevens is er cameratoezicht aanwezig in openbare ruimten, de bewaartermijn hiervan is 48 uur.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat de gegevens op een veilige manier bewaard worden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
LUCIE heeft de volgende partner; Virtuagym waaraan relevante gegevens worden verstrekt. Met deze partners is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, waardoor de veiligheid gewaarborgd is. Naast deze partners verstrekt LUCIE geen gegevens aan derden, zonder medeweten van de leden.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen persoonsgegevens
Als lid heb je het recht om je persoonsgegevens die wij opslaan, in te zien, te rectificeren of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een mail naar: info@joinlucie.com

Lucie Logo

High Intensity Interval Training (HIIT) met de boksdiscipline in een motiverende ‘club’ atmosfeer. Geen vechtpartij maar een coole party! Train op een lekkere beat en boek supersnel resultaat met onze six punches formule.

× WhatsApp